Prejsť na Obsah

Zjednodušenie ovládania

Záväzkom spoločnosti Unilever je zjednodušenie ovládania, rozmanitosť a začlenenie a tiež aj trvalo udržateľný prístup ku každému z týchto dôležitých problémov. Sme presvedčení, že všetci naši zákazníci a hostia majú mať prístup k našim webovým stránkam a zároveň sa snažíme poskytovať vizuálne bohatú používateľskú skúsenosť.


Pre používateľov, ktorí to potrebujú, je naším cieľom uľahčiť prístup na naše webové stránky pomocou pomocných technológií pre ľudí s postihnutím ako je čítačka obrazovky, softvér na prevod textu na reč, softvér na rozpoznávanie reči, nástroj na zväčšenie obrazovky a/alebo emulátory klávesnice.

Všetky stránky používajú platný, štruktúrovaný, sémantický hypertextový značkový jazyk HTML5. Vizuálny štýl zabezpečujú kaskádové štýly šablón (CSS) a vylepšenú interakciu používateľa zabezpečuje JavaScript.

Nižšie je uvedený nevyčerpávajúci zoznam položiek, ktoré sme implementovali s cieľom vylepšenia našich webových stránok, takže navigácia na nich je pre všetkých používateľov čo najjednoduchšia:

Rozloženie stránok

Rozloženie našich webových stránok je štruktúrované tak, aby umožňovalo jednoduchú navigáciu pre jednotlivcov, ktorí používajú čítačku obrazovky. Sémantický jazyk HTML5 používame s príslušnými značkami na rozlíšenie nadpisov obsahu, sekcií, zoznamov, tabuliek a ďalších funkcií formátovania, aby hostia mohli ľahko a konzistentne používať webové stránky pomocou pomocnej technológie pre ľudí s postihnutím.

Textové alternatívy

Ak sa na našich webových stránkach zobrazujú obrázky, je pre čítačky obrazovky k dispozícii alternatíva na čítanie náhradného textového obsahu.

Zvukový a obrazový obsah

Mnoho našich webových stránok obsahuje zvukový a obrazový obsah a všade, kde je to možné, poskytujeme alternatívu založenú na texte, a to vrátane titulkov a prepisov.

Farby textu a pozadia

Naše webové stránky sú často bohaté na obsah, obrázky a funkcie a pri procese navrhovania a tvorby obsahu zohľadňujeme zjednodušenie ovládania.

Priblíženie

Väčšina moderných prehliadačov podporuje funkciu priblíženia stránky, ktorá používateľom umožňuje zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť obsahu na stránke bez straty obsahu alebo funkcie. Naše webové stránky sú optimalizované na používanie funkcie priblíženia v prehliadači. Používatelia budú mať možnosť priblížiť alebo oddialiť väčšinu častí webových stránok.

Zjednodušenie ovládania pomocou klávesnice

Prístup k väčšine častí našich webových stránok je možný iba pomocou klávesnice založenej na kartách alebo emulátorov klávesnice.

Podpora prehliadačov

Testujeme naše webové stránky, aby sa správne zobrazovali v najnovších verziách programov Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari a Google Chrome.

Súčasti tretích strán

Mnoho našich webových stránok používa súčasti poskytované tretími stranami. Pretože spoločnosť Unilever nemôže kontrolovať súčasti tretích strán, odporúčame našim dodávateľom, aby poskytovali obsah a súčasti, ktoré majú zjednodušené ovládanie a sú na používanie jednoduché.

Obsah generovaný používateľom

Niektoré naše webové stránky využívajú miniaplikácie sociálnych sietí, ktoré obsahujú obsah generovaný používateľom a obrázky. Spoločnosť Unilever nekontroluje obsah generovaný používateľmi vrátane toho, či má zjednodušené ovládanie alebo je na používanie jednoduchý.

Doplnková pomoc

Ak máte ťažkosti so zobrazením alebo navigáciou v rámci obsahu na týchto webových stránkach alebo ak si všimnete akýkoľvek obsah, vlastnosť alebo funkciu, o ktorej sa domnievate, že pre ľudí so zdravotným postihnutím nemá úplne zjednodušené ovládanie, kontaktujte naše Centrum zapojenia zákazníkov. Ak budete posielať e-mail, v riadku predmetu uveďte „Website Feedback“ a uveďte opis konkrétnej funkcie, ktorá podľa vás nemá úplne zjednodušené ovládanie, alebo návrh na zlepšenie.

Späť hore