1. Domov
  2. Udržateľnosť

Spoločne môžeme zmeniť spôsob podnikania vo svete

Už viac ako 120 rokov sme priekopníci, inovátori a vizionári. Od jedného mydla, ktoré zachraňovalo životy mnohých ľudí po celom svete, v súčasnosti disponujeme množstvom značiek, ktoré pomáhajú meniť svet k lepšiemu. Ten je však veľmi dynamický, čo nás každý deň utvrdzuje v tom, koľko toho ešte môžeme a musíme urobiť.

Pred ôsmymi rokmi sme predstavili Unilever plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP), ktorý tvorí základ nášho obchodného modelu a na ktorý sme právom hrdí.

A za tú dobu máme naozaj čo oslavovať.

Oboznámte sa s pokrokom, ktorý sme dosiahli

  • Viac ako 600 miliónom ľudí sme pomohli zlepšiť ich zdravie a hygienu.
  • Výrazne sme znížili množstvo skleníkových plynov, vody a odpadov, ktorých vznik a spotreba je spojená s výrobou našich výrobkov.
  • Viac ako polovica našich poľnohospodárskych surovín ako je napríklad palmový olej, kakao, sója a čaj, pochádza z udržateľných zdrojov.
  • A cez iniciatívy ako sú programy pre našich farmárov a malých predajcov sme zlepšili život miliónom ľudí.

Naša vízia „spraviť z udržateľnosti samozrejmosť“ sa stala inšpiráciou pre vývoj inovácií, nové spôsoby podnikania a pre rozvoj značiek s poslaním. Medzi niekoľko našich nedávnych úspechov v tejto oblasti patrí:

Máme mnoho dôkazov o tom, že zodpovedné podnikanie je jediný správny model.

Väčší rast

Woman in the forest

Náš vlastný výskum dokazuje, že viac ako polovica našich spotrebiteľov už nakupuje alebo chce nakupovať udržateľne. Z toho dôvodu vyvíjame a naďalej podporujeme naše tzv. udržateľné značky, ktoré majú v environmentálnej a sociálnej oblasti vytýčené jasné poslanie a prispievajú k naplňovaniu USLP.

V súčasnosti máme 26 udržateľných značiek, medzi ktoré patrí napríklad Dove, Lipton, Hellmann’s a Seventh Generation. Dokonca 22 z nich sa radí medzi našich 40 najlepších značiek. V posledných štyroch rokoch kontinuálne prekonávajú priemernú mieru rastu našej spoločnosti, pričom v roku 2017 stáli za 70 % nášho rastu.

Nižšie náklady

Man and waste recycling

Znižovaním množstva odpadu a spotreby energie, surovín a prírodných zdrojov zvyšujeme efektivitu a znižujeme náklady. Zároveň sme menej vystavení riziku kolísania cien.

Prostredníctvom ekologických opatrení v našich závodoch sme od roku 2008 dosiahli úspory kumulatívnych nákladov v hodnote viac ako 830 miliónov eur.

Menšie riziká

Woman cultivating chilli peppers

Udržateľný obchodný model nám pomáha do budúcnosti zaistiť odolnosť nášho výrobno-dodávateľského reťazca voči rizikám spojených s klimatickými zmenami a získavaním surovín.

Koncom roku 2017 pochádzalo 56 % našich poľnohospodárskych surovín z udržateľných zdrojov.

Väčšia dôvera

Marathon initiative

Skutočnosť, že udržateľnosť je jadrom nášho obchodného modelu, nám pomáha nestratiť na významnosti a relevancii pre spotrebiteľov a posilňuje naše vzťahy so všetkými ďalšími partnermi.

Popri tom sa 90 % našich zamestnancov o práci pre Unilever vyjadruje s hrdosťou. Minulý rok sme boli označení za najžiadanejšieho zamestnávateľa na 44 z 52 trhov, kde robíme nábor zamestnancov, čo predstavuje zvýšenie o 25 % oproti minulému roku.

Ako veľká spoločnosť dbáme rovnako o budúcnosť. Meníme a rozvíjame sa tak, aby sme boli stále o krok vpred. Na základe toho, čo sme sa naučili, budeme schopní dosiahnuť zmenu, ktorú chceme. Vieme však, že je najvyšší čas zvýšiť svoje ambície v tejto oblasti. Musíme sa pozrieť ďalej, až za rok 2020 – do spoločnosti Unilever v budúcnosti.

Nepoznáme všetky odpovede. Sme si vedomí, že svoje ambície dosiahneme jedine vďaka vzájomnej dôvere a partnerstvu. Preto sme svojich partnerov požiadali, aby nám pomohli sformovať ďalšie fázy našej cesty. Spojili sme sa s viac ako 40 000 ľuďmi – internými aj externými, a to s investormi, lídrami v technologických inováciách, akademikmi, tvorcami stratégií, degustátormi zmrzliny, výrobcami čajov, či mydiel. Každý z nich mal čím prispieť.

Všetky tieto postrehy a nápady používame pre vytváranie budúcnosti pre naše podnikanie. Pomáhajú nám zlepšovať sa vo vytváraní pozitívneho sociálneho vplyvu. Pracujeme aj na tom, aby sme našim komunitám napomohli k dosiahnutiu väčšej prosperity a našej planéte k rozkvetu. Spoločne zmeníme spôsob podnikania na celom svete.

Idete do toho s nami?

Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás