Prejsť na Obsah

Ďakujeme, že ste sa obrátili na našu spoločnosť.

Vašu otázku sme odovzdali príslušnému oddeleniu. Veríme, že sa vám ozveme čo najskôr. Veríme, že sa vám ozveme čo najskôr.

Budeme rešpektovať vaše súkromie a nebudeme vám zasielať nevyžiadané e-maily.

Keď už ste tu, prečo si napríklad neprečítať, čo robíme pre udržateľnosť?

Súkromie

Informácie, ktoré ste nám poskytli použijeme na to, aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše požiadavky. Požiadavky nie sú považované za tajné. Vaša požiadavka bude doručená príslušnej osobe z Unilever Group, ktorá má sídlo v krajine, ktorá nemá predpisy na ochranu osobných údajov. Unilever Group Všetky dcérske spoločnosti patriace do skupiny Unilever Group musia zabezpečiť súlad so Smernicou o ochrane osobnostných práv, ktorá upravuje, aké kroky je potrebné prijať na ochranu vašich osobných informácií a aké informácie sú potrebný na to, aby sme odpovedali na vašu požiadavku alebo žiadosť.

Táto webová stránka je umiestnená v Spojených štátoch v hostingovej organizácii, Syntegra (USA) Inc., ktorá má uzatvorenú zmluvu s Unilever PLC/Unilever N.V. Nakoľko Spojené štáty nemajú zákony ohľadom ochrany osobných údajov, hosťujúca organizácia je zmluvne zaviazaná implementovať opatrenia na ochranu vašich osobných informácii a tieto spracovať len v súlade s pokynmi spoločností Unilever PLC/Unilever N.V..

Poskytnutím vašich osobných informácii prostredníctvom tejto webovej stránky, dávate súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľom – spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, alebo sprostredkovateľom, na dobu 10 rokov za účelom vzájomného kontaktu. Zároveň dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má práva podľa § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení je možné prejaviť zdarma zaslaním správy na e-mail: infolinka@unilever.com.

Unilever sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli chránené. Ďalšie informácie nájdete v našich OZNÁMENIE o ochrane osobných údajov, v Podmienkach používania a v Oznámenie o používaní súborov cookies

Späť hore