Prejsť na Obsah

Kontaktujte nás

Kontaktujte spoločnosť Unilever Slovenská republika

Spojte sa s našou spoločnosťou, či už ste zástupca z médií, máte spotrebiteľskú otázku alebo sa zaujímate o konkrétnu pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Sledujte naše lokálne sociálne siete, nech ste stále v obraze, čo sa týka diania v našej spoločnosti.

Nižšie nájdete vedľa kontaktov na spotrebiteľskú linku, komunikačné a tiež našu adresu.

Telefónne kontakty

Spotrebiteľská infolinka: [+421850123850]


E-mailové kontakty

Spotrebiteľská infolinka: infolinka@unilever.com

Otázky z médií: Lucie.Kotalova@unilever.com

Vzhľadom na objem dotazov môže komunikačný tím reagovať len na otázky související s médiami. Ďakujeme za pochopenie.


Odkazy na lokálnej sociálne siete

Unilever Slovenská republika na Facebooku: https://www.facebook.com/UnileverCRSR

Unilever Slovenská republika na Instagramu:
https://www.instagram.com/unilever_czsk/


Adresa slovenskej pobočky a ďalšie kontaktné údaje

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika


Kontaktný formulár

Tento formulár môžete použiť pre akékoľvek komentáre alebo otázky týkajúce sa našej spoločnosti alebo značiek.

* Povinné polia sú označené hviezdičkou

Vaša správa sa týka

Vyberte prosím, čoho sa vaša správa týka:

Ak chcete preskočiť na značku, zadajte prvé dve písmená

Text správy

Prosím napíšte správu

Potvrďte svoj vek *

Súkromie

Informácie, ktoré ste nám poskytli použijeme na to, aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše požiadavky. Požiadavky nie sú považované za tajné. Vaša požiadavka bude doručená príslušnej osobe z Unilever Group, ktorá má sídlo v krajine, ktorá nemá predpisy na ochranu osobných údajov. Unilever Group Všetky dcérske spoločnosti patriace do skupiny Unilever Group musia zabezpečiť súlad so Smernicou o ochrane osobnostných práv, ktorá upravuje, aké kroky je potrebné prijať na ochranu vašich osobných informácií a aké informácie sú potrebný na to, aby sme odpovedali na vašu požiadavku alebo žiadosť.

Táto webová stránka je umiestnená v Spojených štátoch v hostingovej organizácii, Syntegra (USA) Inc., ktorá má uzatvorenú zmluvu s Unilever PLC/Unilever N.V. Nakoľko Spojené štáty nemajú zákony ohľadom ochrany osobných údajov, hosťujúca organizácia je zmluvne zaviazaná implementovať opatrenia na ochranu vašich osobných informácii a tieto spracovať len v súlade s pokynmi spoločností Unilever PLC/Unilever N.V..

Poskytnutím vašich osobných informácii prostredníctvom tejto webovej stránky, dávate súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov prevádzkovateľom – spoločnosťou Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, alebo sprostredkovateľom, na dobu 10 rokov za účelom vzájomného kontaktu. Zároveň dávate súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má práva podľa § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, atď. Nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení je možné prejaviť zdarma zaslaním správy na e-mail: infolinka@unilever.com.

Unilever sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a zabezpečiť, aby vaše osobné údaje boli chránené. Ďalšie informácie nájdete v našich OZNÁMENIE o ochrane osobných údajov, v Podmienkach používania a v Oznámenie o používaní súborov cookies.

Späť hore