Prejsť na Obsah

Spoločnosť Unilever Slovensko

Spoločnosť Unilever Slovensko, spol.s r.o., plní povinnosti stanovené v § 54 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov – spoločnosti ENVI-PAK.

Späť hore